w t u
y r q y

Within the Scope of Diversity

Konsten är ett uttryck, ett språk. Det finns många språk och vi förstår inte alltid varandra. Även inom konsten finns det många språk och många dialekter. Vi kallar dem ismer. Dadaism, kubism, expressionism, realism. Men egentligen är det bara olika språk. Eller dialekter.

Ibland väljer man att inte förstå. Ibland för att det är jobbigt. Ibland för att man inte känner någon samhörighet. Men konsten som språk förmedlar information. Och känslor. Och tankar.

Om man försöker, om man ger sig tid, kan man lära sig nya språk. Även inom konsten. Bli konstnärligt polyglott! Att kunna tala och förstå många språk ger en frihet. Hinder för förståelse försvinner.