w t u
y r q y
 
 
Föreningen
   

Medlemmarnas ideella arbete:
I medlemskapet ingår beredskap att medverka i det arbete som krävs för att driva föreningen utefter vars och ens förmåga. Antingen genom styrelsearbete eller genom att arbeta i någon av arbetsgrupperna eller genom att vara utställnings- och kafévärd vid två tillfällen per år, helgtid. Ideella insatser behövs även vid de olika större arrangemangen under året.

Arbetsgrupper
Verksamheten är indelad i följande områden:
Utställningar - projekt
Kafé - uthyrning - arrangemang
Kurser - verkstäder - ateljéer
Butik
Marknadsföring

Medlem som vill arbeta inom en arbetsgrupp kontaktar verksamhetsansvarig. Medlemmar som väljer att gå med i butiksgruppen ansvarar tillsammans för butiken, med be-manning och försäljning.

Förmåner
Möjlighet att hyra föreningens verkstäder och plats i ateljé.
Utställningsmöjligheter i Storstugan och i Husby konsthall.
Möjlighet att vara kursledare.
Möjlighet att sälja konst och hantverk i butiken. Inbjudan till gemensam konstresa eller studiebesök under året.
Delta i konstlotteri.
Möjlighet att ansöka om stipendium.
Löpande information om verksam-heten på Husby Gård / Husby konsthall via e-post elller brev.

Stipendium
Husby Konst & Hantverksförenings medlemsstipendium. Stipendiet är på 10.000 kronor och ges till föreningens medlemmar för konstnärliga projekt, utbildning eller annan konstnärlig verksamhet, såsom exempelvis studieresa. Meningen med stipendiet är att ge medlemmarna en chans att utveckla sig som konstnärer och konsthantverkare. Även en grupp kan tillsammans söka stipendiet.
Beskriv i ansökan vad du vill använda pengarna till.
När du beskriver ett projekt eller en resa som du söker stöd för, var så konkret som möjligt. Kontrollera att du fått med information om vad det gäller - hur, när, var och varför du vill genomföra det. Glöm inte att bifoga en budget för projektet. Du som får stipendiet ska skriftligen redovisa resultatet, samt presentera det an-tingen genom en utställning i Galleri Storstugan eller genom en bildvisning eller tryckt material senast 2 månader efter projektets genomförande. Stipendiaten presenteras på halvårsmötet i november.

En extern jury kommer att gå igenom ansökningarna och välja ut stipendiaten. Juryns utslag kan inte överklagas.

Stöd din förening
Berätta för dina vänner om Husby Gård/Husby Konsthall eller ta med dem på ett besök.

Sprid information om oss med aktuella vernissagekort och broschyrer.

Anslut dig till Husby Konst & Hantverksförening på Facebook och gilla oss.

Säg till om du vill hjälpa till i kaféet eller konsthallen – din hjälp behövs!

Betala en frivillig avgift vid ditt besök i konsthallen.

Har du idéer och förslag till föreningen? Vill du göra ett projekt? Kontakta styrelsen på mail: styrelsen@husbygard.nu eller info@husbygard.nu
Medlemsfest 2 ggr/år.

 
<< Tillbaka
       
       
       
       
     
 
       
       
       
       
       
       
       
       
     
<< Tillbaka