w t u
y r q y
  1   2  
KONSTHALL
   
      Woo-Bock Lee 40år i Husby
         
Frihet
Strävan efter Frihet har genomsyrat modern tid. Men Frihet betyder olika saker för olika människor.
Frihet för en människa kan innebära tvång för en annan.
Frihet till varje pris?
Friheten kan vara positiv; frihet till, eller negativ; frihet från. Att kunna, men också slippa.
Samtidigt är vi i det moderna samhället kringrända av lagar som begränsar vår Frihet. Frågan är då om Frihet är en illusion?
Deterministiskt sett är den det. Har man Frihet att agera enligt sin egen vilja i varje given situation?
Är Frihet något man tar eller får sig givet?
Enligt Proudhon ska den personliga friheten alltid sättas över gruppens. Hur skulle ett sådant samhälle se ut, med våra måttstockar?

Under 2017 kommer vi i Husby Konsthall att visa en serie utställningar som grundar sig i frågeställningar kring Frihet.

Medverkande:
Jonas Karén, Virginija Kliseviciute, Idrissa Ndaiaye, Kerstin Simonsson, KAOS, Linnéa Korteniemi, Anna Sollevi, Ida Thunström,
Alexandra Nilsson, Marie Gavois(Sisterloops), Sahar Burhan, Karin Häll, Saadia Hussain, Roberto N Peyre, Sahar Tavasolian,
Nadja Ekman, Teresa Wennberg, Rachel Myers, Tuija Lindström & Trinidad Carrillio.

Läs Lars-Erik Hjertström Lappalainens utställningstext>>

 
UTSTÄLLNINGAR 2017 >>
 
Frihet #1
Within The Scope Of Craft
21.1-12.2
Jonas Karén, Anna Sollevi, Linnea Korteniemi, Kerstin Simonsson/KAOS, Virginija Kliseviciute, Idrissa Ndiaye
 
Frihet #2
Within The Scope Of Possibility
4.3-2.4
Ida Thunström, SISTERLOOPS (Alexandra Nilsson, Marie Gavois), Sahar Burhan, Karin Häll >>
 
Frihet #3
Within The Scope Of Activity
8.4-30.4
Saadia Hussain, Roberto N Peyre, Sahar Tavasolian, Nadja Ekman
             
 
Frihet #4
Within the Scope of Diversity 19.8 - 10.9
Husby Konst & Hantverksförening >>
 
Frihet #5
Within The Scope Of Technology
7.10-29.10
Teresa Wennberg & Raquel Meyers
 
Frihet #6
Within The Scope Of Independency
25.11-17.12
Tuija Lindström & Trinidad Carrillo >>