qqq
 
Kontoret är öppet mellan 10 & 17.
Kafét är öppet mån-fre kl. 10-16 & lör-sön kl. 12-16. Konsthallen är öppen tis-sön kl. 12-16.
 
HEM FÖRENINGEN VERKSTÄDER KAFÉ KONSTHALL GALLERI BUTIK UTHYRNING FÖR BARN MEDLEMMAR KONTAKT
 

Är du hungrig? Hos oss kan du beställa paj eller pirog. Varje dag!

   
Angelica Harms: Lesbos - ett slags limbo

Angelica Harms om fotografierna: "Flyktingsituationen på de grekiska öarna väckte mitt intresse. Överallt på öarna tog fotografer bilder men även flyktingarna tog massvis med selfies när de kom iland. Jag är intresserad av alla aspekter av den estetiska processen och hur bilder på flyktingar skapas, distribueras och uppfattas, men den främsta orsaken till att jag åkte två gångar till den grekiska ön Lesbos var att jobba som volontär. Man kan säga att det var etiska hänsynstagande (EUs svek mot flyktingar kontra volontärernas heroiska insatser) som väckte intressen för de estetiska funderingar. Min roll i det hela har varit minst sagt flytande. Ibland var situationen så kaotisk att betoningen var på deltagande snarare än observationer."

Angelica om fotografi:" Ett fenomenologiskt förhållningssätt innebär att man är tvungen att utveckla ett filosofiskt seende i hur man betraktar världen. Frågan ”hur visar sig världen för oss?” kräver en förutsättningslös inställning till hur vi närmar oss ämnet. Bilder hjälper människor att skapa mening i tillvaron och en fotograf måste möta det de undersöker med ett fenomenologiskt blick. Vi möter hela tiden meningsmättade erfarenheter vars innebörd, mening och betydelse präglas av reflexitivitet, språkliga, kulturella och sociala konstruktioner. Hur vi erfar är lika viktigt som vad vi erfar.

En fotograf måste ha goda intuitiva förmågor om hen ska kunna fånga upp de subtila nyanserna som utgör fältet för undersökningarna. Jag föredrar street photography som avslöjar livet, som den uppenbarar sig i all sin slumpmässiga rörighet och inte försöker framställa det utifrån ett förutfattat dokumentärt ställningstagande.  Slumpen är en fin bundsförvant i sökandet på bilder som överrumplar oss med oförutsedda ögonblick."

 
Om noncitizen:
© 2020 Husby Konst & Hantverksförening